Πλαστική χειρουργική παιδιών

Η επανορθωτική χειρουργική παίδων περιλαμβάνει την αποκατάσταση τραυματισμών, εγκαυμάτων και συγγενών δυσμορφιών σε ανήλικους ασθενείς με τεχνικές που βασίζονται στις αρχές της πλαστικής χειρουργικής

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ