Πλαστική χειρουργική παιδιών

Η πλαστική χειρουργική παιδιών περιλαμβάνει την αποκατάσταση τραυματισμών, εγκαυμάτων και συγγενών δυσμορφιών σε ανήλικους ασθενείς με τεχνικές που βασίζονται στις αρχές της πλαστικής χειρουργικής

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ