Λαγόχειλο | Χειλεοσχιστία

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Το λαγόχειλο (λαγωχειλία) είναι το εκ γενετής κάθετο ιστικό έλλειμμα στο άνω χείλος που ποικίλει από μια μικρή δυσμορφία στο ερυθρό του χείλους του παιδιού μέχρι την πλήρη επέκταση στο σημείο έκφυσης του κυνόδοντα στο φατνίο της άνω γνάθου με έλλειμμα οστού και δυσμορφία στη μύτη. Συχνά συνυπάρχει λυκόστομα (υπερωιοσχιστία) που αντιμετωπίζεται σε ανεξάρτητο δεύτερο χειρουργείο. Η προδιάθεση που έχει μια οικογένεια στο να γεννήσει μελλοντικά παιδιά με χειλεοσχιστία έχει προσδιορισεί και αναλύεται εδώ.

ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Το χειρουργείο στοχεύει στην αρμονική αποκατάσταση της ανατομίας του άνω χείλους και τη δημιουργία ενός ισχυρού σφιγκτήρα μυός του στόματος. Η τεχνική που χρησιμοποιώ στην ετερόπλευρη χειλεοσχιστία είναι η Fisher που βασίζεται σε πολύπλοκες μαθηματικές σχέσεις και έχει αποδειχθεί ότι είναι η πλέον αποτελεσματική σε ό,τι αφορά το αισθητικό αποτέλεσμα. Η αποκατάσταση της σχιστίας στην άνω γνάθο, όταν υπάρχει, γίνεται σε δεύτερο στάδιο με μεταμόσχευση οστού κατά προτίμηση από το κρανίο του παιδιού. Σε κάθε περίπτωση δυσμορφίας στη μύτη πραγματοποιείται ρινοπλαστική στο βρέφος κατά την πρώτη επέμβαση.

ΗΛΙΚΙΑ

3 μήνες για το άνω χείλος, 8-10 έτη για το φατνίο (πριν από την ανατολή του κυνόδοντα).

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Γενική.

Λαγόχειλο | Χειλεοσχιστία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επικοινωνήστε με το γιατρό.


ΘεσσαλονίκηςΧίου