Συνδακτυλία – Πολυδακτυλία

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Ορίζεται ως η εκ γενετής συνένωση 2 ή περισσότερων δακτύλων του χεριού ή του ποδιού. Μπορεί να αφορά σε ένωση μόνο του δέρματός ή και των οστών τους. Παρουσιάζεται σποραδικά ή στο πλαίσιο συνδρόμων (π.χ. σ. Apert ή σ. Poland).

ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Η αποκατάσταση περιλαμβάνει το διαχωρισμό των δακτύλων με χρήση τριγωνικών κρημνών και δερματικών μοσχευμάτων στην πλάγια επιφάνεια τους. Κατά την επέμβαση χρησιμοποιώ μεγεθυντικά γυαλιά για την αναγώριση και διαφύλαξη των εξαιρετικά μικρών δακτυλικών αγγείων και νεύρων.

ΗΛΙΚΙΑ

18 – 24 μήνες (σε μικρότερη ηλικία αντιμετωπίζεται η συνδακτυλία δακτύλων με διαφορα μήκους, π.χ. αντίχειρας – δείκτης, γιατί η ταχύτερη ανάπτυξη του μεγαλύτερου δακτύλου θα οδηγήσει στη στρέβλωση του).

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Γενική.

συνδακτυλία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επικοινωνήστε με το γιατρό.


ΘεσσαλονίκηςΧίου