Ανόρθωση στήθους

ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ

Γυναίκες με πτωτικούς μαστούς που επιθυμούν ανόρθωση (μαστοπηξία) με ή χωρίς αύξηση. Η πτώση ορίζεται από τη θέση που έχει η θηλή σε σχέση με την υπομάστια πτυχή.  Η θηλή απέχει φυσιολογικά από την κλείδα 19-21 εκατοστά. Όσο κατωφερέστερα βρίσκεται τόσο σημαντικότερη είναι η πτώση. Ένας άλλος τρόπος να την αξιολογήσουμε είναι η θέση της σε σχέση με το μέσο του βραχιόνιου οστού (σημείο Pitanguy). Όταν χρησιμοποιούνται παράλληλα ενθέματα σιλικόνης, η επέμβαση ονομάζεται αυξητική μαστοπηξία.

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ

Πριν από την επέμβαση οι μαστοί σχεδιάζονται με τη γυναίκα σε όρθια θέση. Ο σχεδιασμός είναι ακριβής και βασίζεται σε προσεκτικές μετρήσεις και υπολογισμούς. Η επέμβαση ξεκινά με την αφαίρεση του χαλαρού δέρματος γύρω και κάτω από τη θηλή. Ακολουθεί η αναδιαμόρφωση του παρεγχύματος των μαστών με ράμματα. Έτσι, υπάρχει η δυνατότητα να ανορθώσουμε τη θηλή σε υψηλότερο επίπεδο και να δημιουργήσουμε ένα νεανικό κωνικό σχήμα στο μαστό. Η τελικές τομές είναι μία γύρω από τη θηλαία άλω (περιθηλαία) και μία κάθετη ή ένα ανάστροφο Τ στο κάτω τμήμα του μαστού. Σε περιπτώσεις μέτριας πτώσης είναι ιδανική η τεχνική Lejour που αφήνει μόνον μια κάθετη ουλή.

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

Γενική Αναισθησία.

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

Η ασθενής λαμβάνει εξιτήριο από την κλινική την επόμενη ημέρα. Επιστρέφει στις καθημερινές δραστηριότητες της σε 1 εβδομάδα. Για 1 μήνα φοράει πιεστικό στηθόδεσμο και αποφεύγει έντονες αθλητικές δραστηριότητες.

Ανόρθωση στήθους Θεσσαλονίκη

Ανόρθωση στήθους με κάθετη τομή και αύξηση με ενθέματα σιλικόνης πριν και 2 μήνες μετά το χειρουργείο.

ανόρθωση στήθους

Ανόρθωση μαστών σε γυναίκα που δεν επιθυμούσε μείωση του μεγέθους τους 1 μήνα μετά το χειρουργείο. Οι ουλές προβλέπεται να αποχρωματιστούν σε 6-12 μήνες.

Αυξητική με ενθέματα σιλικόνης 250 cc σε γυναίκα 29 ετών με μικρομαστία πριν και 1 μήνα μετεγχειρητικά. Η τομή προβλέπεται να αποχρωματιστεί τους επόμενους μήνες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επικοινωνήστε με το γιατρό.


ΘεσσαλονίκηςΧίου