Εγκαύματα – πλαστική επέμβαση

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Είναι η κάκωση του δέρματος του δέρματος λόγω έκθεσης σε αυξημένη (ή χαμηλή) θερμοκρασία, χημική ουσία, ή ακτινοβολία. Το ηλεκτρικό έγκαυμα είναι μια ιδιαίτερη μορφή με περιορισμένες βλάβες στο δέρμα αλλά εκτεταμένες σε εσωτερικά όργανα (καρδιά, νεύρα).

 

Πρώτες βοήθειες

 

Ο εγκαυματίας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως κάθε βαριά τραυματισμένος ασθενής με υποστήριξη του αναπνευστικού (αναπνοή) και κυκλοφορικού συστήματος (ενυδάτωση). Μετά την αναζωογόνηση, αξιολογείται το βάθος του εγκαύματος.

 

Βαθιά – Επιφανειακά Εγκαύματα

 

Τα βαθιά μερικού και τα ολικού πάχους εγκαύματα (παλαιότερη ονομασία: 3ου βαθμού) χρειάζονται χειρουργική αντιμετώπιση γιατι ανάλογα με την εντόπισή τους θα οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμα αισθητικά και λειτουργικά προβλήματα. Τα επιφανειακά εγκαύματα επουλώνονται συντηρητικά με αλλαγές σε 7-10 ημέρες.

ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Σε βαθιά εγκαύματα συστήνεται ο πρώιμος χειρουργικός καθαρισμός (3η - 4η ημέρα) και η αποκατάσταση με δερματικά μοσχεύματα μερικού πάχους. Όταν το έγκαυμα εντοπίζεται σε σημεία με υψηλή λειτουργική αξία, π.χ. στις αρθρώσεις ή το λαιμό, είναι χρήσιμα τα υποκατάστατα χορίου (π.χ. Integra). Παλαιές μετεγκαυματικές ουλές που δημιουργούν λειτουργικά προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται με δερματική μεταμόσχευση, μεταφορά τοποπεριοχικού κρημνού ή πλαστική Ζ ανάλογα με τις ενδείξεις. Τα εγκαύματα αυτά εντοπίζονται συνήθως στα βλέφαρα, το στόμα, το λαιμό και τις αρθρώσεις.

εγκαύματα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επικοινωνήστε με το γιατρό.


ΘεσσαλονίκηςΧίου