Κοιλιοπλαστική

ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Γυναίκες και άνδρες με χαλάρωση του δέρματος της κοιλιάς. Η δερματοχάλαση συμβαίνει τυπικά μετά από μαζική απώλεια βάρους ή εγκυμοσύνη. Συνήθως συνυπάρχουν αδύναμοι ορθοί κοιλιακοί μύες, οι οποίοι βρίσκονται σε διάσταση μεταξύ τους. Τα παράπανω προβλήματα εκτός από αισθητικά είναι και λειτουργικά επηρεάζοντας την στάση του σώματος και τη βάδιση. Η επέμβαση της κοιλιοπλαστικής δημιουργεί επίπεδη και σφιχτή κοιλιά και εξαφανίζει τις ραγάδες  που βρίσκονται κάτω από τον ομφαλό.

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Η τομή τοποθετείται ακριβώς κάτω από τη γραμμή του εσωρούχου για να μην είναι εμφανής. Στη συνέχεια πραγματοποιείται ανασήκωση του δέρματος της κοιλίας έως το θώρακα. Οι ορθοί κοιλιακοί μύες συρράφονται μεταξύ τους, έτσι ώστε να κλείσει το χάσμα και να ισχυροποιηθούν. Δημιουργείται έπειτα νέος ομφαλός σε σωστή ανατομική θέση. Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενή μπορεί να προηγηθεί στο ίδιο χειρουργείο λιποαναρρόφηση στην κοιλιά. Αυτό είναι σημαντικό να γίνεται σε άτομα με τοπικό πάχος στις πλάγιες κοιλιακές χώρες (flanks) , για να λεπτύνεται η μέση.

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Γενική αναισθησία.

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Τοποθετούνται παροχετεύσεις κενού (redon), οι οποίες παραμένουν τυπικά για λίγες ημέρες. Ο/η ασθενής παραμένει στην κλινική για 1 νύχτα. Αμέσως μετά το χειρουργείο εφαρμόζεται πιεστική ζώνη κοιλίας που παραμένει για 1 μήνα. Σε αυτό το διάστημα αποφεύγεται επίσης η έντονη σωματική δραστηριότητα και η άρση βάρους.

Απλή κοιλιοπλαστική με ενίσχυση των κοιλιακών μυών σε γυναίκα 35 ετών με χαλάρωση μετά από 2 εγκυμοσύνες.

Κοιλιοπλαστική Θεσσαλονίκη

Κοιλιοπλαστική χωρίς λιποαναρρόφηση σε άντρα 30 ετών πριν και 2 μήνες μετεγχειρητικά. Η τομή τοποθετείται χαμηλά και κρύβεται κάτω από το εσώρουχο.
Αν μπορείτε σε αυτή την σελίδα αφαιρέστε εντελώς την δεύτερη κυρία με την κοιλιά με την μεγαλύτερη χαλάρωση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επικοινωνήστε με το γιατρό.


ΘεσσαλονίκηςΧίου