Αισθητική Χειρουργική

Οι αισθητικές επεμβάσεις στοχεύουν στη βελτίωση ενός χαρακτηριστικού της εμφάνισής σας με τις τεχνικές της πλαστικής χειρουργικής και πραγματοποιούνται στις ιδιωτικές κλινικές Γένεσις στη Θεσσαλονίκη και Ελευθώ στη Χίο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ