Αισθητική Χειρουργική

H αισθητική χειρουργική στοχεύει στη βελτίωση ενός χαρακτηριστικού της εμφάνισής σας με τεχνικές της πλαστικής χειρουργικής και πραγματοποιούνται στις ιδιωτικές κλινικές Γένεσις στη Θεσσαλονίκη και Ελευθώ στη Χίο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ