Επανορθωτική Χειρουργική

Η επανορθωτική χειρουργική αποτελεί τον κλάδο της πλαστικής χειρουργικής που περιλαμβάνει την αποκατάσταση αντικειμενικών μορφολειτουργικών προβλημάτων που προέκυψαν σε συνέχεια τραύματος ή όγκων του δέρματος και των μαστών. O πλαστικός χειρουργός σας οφείλει να επιλέγει την ιδανική εξατομικευμένη λύση για το πρόβλημά σας από τη λεγόμενη «κλίμακα της αποκατάστασης».

Η χειρουργική των παθήσεων του χεριού (η οποία δεν είναι αναγνωρισμένα ξεχωριστή ειδικότητα στην Ελλάδα) πραγματοποιείται από εξειδικευμένους πλαστικούς χειρουργούς και ορθοπεδικούς με στόχο τη διόρθωση διάφορων καταστάσεων των νεύρων, οστών και τενόντων του.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ