Ωτοπλαστική – πεταχτά αυτιά

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΕΤΑΧΤΑ ΑΥΤΙΑ

Τα πεταχτά αυτιά (αφεστώτα ώτα) ορίζονται ως τα πτερύγια που απέχουν από το κρανίο περισσότερο από 12 χιλιοστά (στο άνω μέρος τους) και 20 χιλιοστά (στο κατώτερο). Είναι σχετικά συχνά και εμφανίζονται στο 5% των ατόμων. Παρατηρείται κληρονομικότητα με τον αυτοσωμικό χαρακτήρα (50% πιθανότητα μεταβίβασης στο παιδί). Η ανατομική αυτή δυσμορφία οφείλεται 1) στη μειωμένη κυρτότητα της ανθέλικας του αυτιού του παιδιού και 2) το μεγαλο μέγεθος της κόγχης του. Παρότι δεν υπάρχει λειτουργικό πρόβλημα με την ακοή, υπάρχουν πολυάριθμες έρευνες που αποδεικνύουν τις σημαντικές ψυχολογικές επιπτώσεις τους στα παιδιά. Τα νεογνά με πεταχτά αφτιά αντιμετωπίζονται συντηρητικά με κολλητικές ταινίες, ενώ μεγαλύτεροι ασθενείς αντιμετωπίζονται χειρουργικά με ωτοπλαστική. Με την επέμβαση αυτή τα πτερύγια αποκτούν φυσιολογικό σχήμα και πλησιάζουν στη σωστή ανατομική τους θέση.

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Η ωτοπλαστική διαρκεί 2 ώρες και στοχεύει στη διαμόρφωση του σχήματος των πτερυγίων στα πεταχτά αυτιά με ή χωρίς μείωση του μεγέθους τους. H τομή στο δέρμα σε κάθε περίπτωση τοποθετείται στην οπίσθια επιφάνεια για να μην είναι εμφανής. Η τεχνική που της προτίμησης μου σε ενήλικες ασθενείς (που έχουν σκληρό - ασβεστοποιημένο χόνδρο) είναι η Chongchet, σύμφωνα με την οποία ο χόνδρος χαράζεται στην πρόσθια επιφάνεια του για να αποκτήσει κυρτότητα, ενώ η χρήση μη απορροφήσιμων ραμμάτων Μustarde δημιουργεί με φυσικό τρόπο την ανθέλικα στον ευπλαστο χόνδρο των παιδιών. Τέλος, τοποθετούνται ράμματα καθήλωσης του πτερυγίου στη μαστοειδή απόφυση (τεχνική Furnas), ενώ σε περιπτώσεις μεγάλης κόγχης αφαιρείται η περίσσεια του χόνδρου. Μετά τη διόρθωση του σχήματος, το δέρμα κλείνει με συνεχόμενη ενδοδερμική ραφή και τοποθετείται επίδεση που καλύπτει τα αφτιά, η οποία διατηρείται για 3 ημέρες.

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Αρχείο .pdf με τις μετεγχειρητικές οδηγίες ωτοπλαστικής.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΗΛΙΚΙΑ ΓΙΑ ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Από τα 5 έτη. Σε αυτή την ηλικία το πτερύγια των παιδιών έχουν φτάσει το 85% του μεγέθους των ενηλίκων. Επίσης, το παιδί μπορεί να εκφράσει την άποψη του σχετικά με το χειρουργείο (η οποία θα πρέπει να είναι σεβαστή). Η διόρθωση πριν από την έναρξη του σχολείου είναι επιθυμητή για να αποφευχθούν πειράγματα με πιθανές επιπτώσεις στην ψυχολογία του.

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Γενική αναισθησία σε παιδιά - Τοπική αναισθησία σε εφήβους και ενήλικες.

Ωτοπλαστική Θεσσαλονίκη
Πεταχτά αυτιά Θεσσαλονίκη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επικοινωνήστε με το γιατρό.


ΘεσσαλονίκηςΧίου