Αυξητική πλαστική στήθους (μαστών)

ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

Eνήλικες γυναίκες με μικρομαστία ή/και ασυμμετρία των μαστών τους. Η αύξηση του μεγέθους του στήθους θα πρέπει να είναι φυσική και σε αρμονία με τη δομή του κορμού τους. Επιτυγχάνεται είτε με ενθέματα σιλικόνης είτε με λιποαναρρόφηση και λιπομεταφορά. Σε περίπτωση που υπάρχει πτώση των μαστών (π.χ. μετά από εγκυμοσύνες) θα πρέπει να συνδυάζεται με κάποια μέθοδο ανόρθωσης στήθους.

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ

Η τομή του δέρματος τοποθετείται είτε στην υπομάστια πτυχή (με μήκος 4 εκατοστών) είτε στο κάτω μισό της θηλαίας άλω (περιθηλαία τομή). Με αυτόν τον τρόπο οι ουλές δεν είναι ιδιαίτερα εμφανείς. Παρασκευάζεται η θήκη που θα υποδεχτεί το ένθεμα σιλικόνης σε πλάνο πάνω ή κάτω από το μείζονα θωρακικό μυ. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η τεχνική dual plane που συνδυάζει τις κλασικές μεθόδους. Η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται από την ποιότητα του δέρματος και των μαλακών μορίων του στήθους της γυναίκας. Επίσης, το μέγεθος του ενθέματος επιλέγεται με βάση τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά του θώρακα, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι φυσικό. H αύξηση των μαστών μπορεί να γίνει εναλλακτικά με μεταφορά λίπους από κάποιο άλλο σημείο του σώματός της. Η τεχνική αυτή συγκεντρώνει κάποια πλεονεκτήματα: δεν γίνεται χρήση κάποιου ξένου σώματος και δεν υπάρχουν τομές. Παρόλα αυτά, η αύξηση που μπορούμε να επιτύχουμε είναι σχετικά περιορισμένη.

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

Γενική Αναισθησία

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ

Συνήθως δεν τοποθετούνται παροχετεύσεις. Η ασθενής παίρνει εξιτήριο την επόμενη ημέρα από την κλινική. Για ένα μήνα μετά το χειρουργείο φορά έναν ειδικό πιεστικό στηθόδεσμο και αποφεύγει τις έντονες σωματικές δραστηριότητες.

Φυσικό αποτέλεσμα αύξησης σε αρμονία με τον κορμό της γυναίκας 1 μήνα μετά το χειρουργείο.
Διαβάστε επίσης το άρθρο μας με τίτλο: Ανόρθωση και αύξηση στήθους: Ποια είναι η διαφορά;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επικοινωνήστε με το γιατρό.


ΘεσσαλονίκηςΧίου