Λυκόστομα (υπερωιοσχιστία)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΥΚΟΣΤΟΜΑ

Το Λυκόστομα είναι το εκ γενετής έλλειμμα στην υπερώα (ουρανίσκο) που συνοδεύεται από λειτουργικά προβλήματα, όπως διαταραχές στη σίτιση και την ανάπτυξη της φώνησης (καθομιλουμένη: λυκόστομα). Αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οδηγεί σε φαρυγγουπερώια ανεπάρκεια με χαρακτηριστική ρινολαλία.

ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Η αποκατάσταση στοχεύει όχι απλά στη σύγκλειση της τρύπας, αλλά κυρίως την επιμήκυνση της υπερώας, έτσι ώστε το παιδί να αναπτύξει φυσιολογική φωνή. Η τεχνική που χρησιμοποιώ συχνότερα είναι η Von Langenbeck με ταυτόχρονη πλαστική των μυών της μαλθακής υπερώας για να προσανατολιστούν σωστά στο στοματοφάρυγγα.

ΗΛΙΚΙΑ

9 μήνες.

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Γενική.

Λυκόστομα (υπερωιοσχιστία)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επικοινωνήστε με το γιατρό.


ΘεσσαλονίκηςΧίου