Ιούνιος 2018

Tessier

Tessier No 4: Μια σπάνια κρανιοπροσωπική σχιστία

Oι σχιστίες του προσώπου είναι εκ γενετής ελλείμματα (κενά) στα μαλακά μόρια και ενίοτε στα οστά. Με εξαίρεση τη χειλεοσχιστία (λαγώχειλο) και την υπερωιοσχιστία (λυκόστομα) που είναι οι...

Read More
Είναι κληρονομικό το λαγώχειλο;

H γάγγραινα του προσώπου έχει οΝΟΜΑ

Το σύνδρομο ΝΟΜΑ είναι η ταχέως εξελισσόμενη γάγγραινα του προσώπου. Οφείλεται σε πολυμικροβιακής αιτιολογίας λοίμωξη. Υπήρξε συχνή κλινική οντότητα στην Ευρώπη μέχρι την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη του 19ου αιώνα...

Read More
Λαγώχειλο κληρονομικότητα

Είναι κληρονομικό το λαγώχειλο;

Το λαγώχειλο (χειλεοσχιστία) είναι συχνή εκ γενετής δυσμορφία (1/700 νεογνά). Εμφανίζεται ως έλλειμα του άνω χείλους και αποκαθίσταται πλήρως με πλαστική επέμβαση αποκατάστασης. Εντούτοις δημιουργεί συχνά ανησυχία στους γονείς...

Read More

Ζητήστε να σας καλέσουμε


Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

This will close in 0 seconds