Ιούνιος 2018

Tessier

Tessier No 4: Μια σπάνια κρανιοπροσωπική σχιστία

Oι σχιστίες του προσώπου είναι εκ γενετής ελλείμματα (κενά) στα μαλακά μόρια και ενίοτε στα οστά. Με εξαίρεση τη χειλεοσχιστία (λαγώχειλο) και την υπερωιοσχιστία (λυκόστομα) που είναι οι...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Είναι κληρονομικό το λαγώχειλο;

H γάγγραινα του προσώπου έχει οΝΟΜΑ

Το σύνδρομο ΝΟΜΑ είναι η ταχέως εξελισσόμενη γάγγραινα του προσώπου. Οφείλεται σε πολυμικροβιακής αιτιολογίας λοίμωξη. Υπήρξε συχνή κλινική οντότητα στην Ευρώπη μέχρι την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη του 19ου αιώνα...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Λαγώχειλο κληρονομικότητα

Είναι κληρονομικό το λαγώχειλο;

Το λαγώχειλο (χειλεοσχιστία) είναι συχνή εκ γενετής δυσμορφία (1/700 νεογνά). Εμφανίζεται ως έλλειμα του άνω χείλους και αποκαθίσταται πλήρως με πλαστική επέμβαση αποκατάστασης. Εντούτοις δημιουργεί συχνά ανησυχία στους γονείς...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ