Είναι κληρονομικό το λαγώχειλο;

Λαγώχειλο κληρονομικότητα

Είναι κληρονομικό το λαγώχειλο;

Το λαγώχειλο (χειλεοσχιστία) είναι συχνή εκ γενετής δυσμορφία (1/700 νεογνά). Εμφανίζεται ως έλλειμα του άνω χείλους και αποκαθίσταται πλήρως με πλαστική επέμβαση αποκατάστασης. Εντούτοις δημιουργεί συχνά ανησυχία στους γονείς σχετικά με την πιθανότητα τα επόμενα παιδιά τους να γεννηθούν επίσης με δυσμορφία στο πρόσωπο.

Μη συνδρομική χειλεοσχιστία

Οι στατιστικές δείχνουν ότι τα περισσότερα παιδιά με σχιστία αποτελούν σποραδικές περιπτώσεις χωρίς να καταγράφεται άλλη περίπτωση στο οικογενειακό ιστορικό. Παρόλα αυτά, οι πιθανότητες να γεννηθεί ένα παιδί με λαγώχειλο σε μια οικογένεια με θετικό ιστορικό είναι μεγαλύτερες απ’ ότι άν δεν υπάρχει καθόλου ιστορικό σε αυτήν. Αυτές έχουν προσδιοριστεί και είναι:

  • 2-5% εάν στην οικογένεια έχει ήδη γεννηθεί ένα παιδί με σχιστία.
  • 10% εάν στην οικογένεια έχουν γεννηθεί 2 παιδιά με σχιστία.
  • 4% εάν ένας γονέας έχει γεννηθεί με σχιστία.
  • 10% εάν ένας γονέας και ένας αδερφός έχουν γεννηθεί με σχιστία.

Αυτές οι πιθανότητες ισχύουν για τις μη συνδρομικές περιπτώσεις, τα παιδιά δηλαδή που έχουν γεννηθεί με λαγώχειλο, χωρίς συνυπάρχουσες ανώμαλίες ή ταυτοποιημένο γενετικό πρόβλημα.

Συνδρομική χειλεοσχιστία

Όταν ωστόσο η χειλεοσχιστία παρουσιάζεται στο πλαίσιο συνδρόμων, οι πιθανότητες για τους επόμενους απογόνους είναι διαφορετικές και έχουν να κάνουν με το εκάστοτε σύνδρομο. Το σύνδρομο Van der Woode (φωτογραφία) χαρακτηρίζεται από χειλεοσχιστία με ή χωρίς υπερωισχιστία σε συνδυασμό με βοθρία στο κάτω χείλος. Κληρονομείται με αυτοσωμικό επικρατή χαρακτήρα και έτσι η πιθανότητα να μεταβιβαστεί σε έναν απόγονο από πάσχοντα γονέα είναι 50%. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι ορισμένα άτομα με το σύνδρομο δεν γεννιούνται με σχιστία στο άνω χείλος, αλλά μόνο με τα βοθρία στο κάτω (π.χ. ο πατέρας της φωτογραφίας). Αυτό το χαρακτηριστικό ορισμένων συνδρόμων ονομάζεται χαμηλή διεισδυτικότητα.

Σε κάθε περιπτωση συστήνεται πριν από το χειρουργείο του πλαστικού χειρουργού ενδελεχής κλινική εξέταση από έναν παιδίατρο.  Η συμβουλευτική συνεδρία με διερεύνηση του γενεαλογικού δέντρου από ένα γενετιστή είναι επίσης απαραίτητη για αυτές τις οικογένειες.Ζητήστε να σας καλέσουμε


Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

This will close in 0 seconds