Αποκατάσταση εκτροπίου με lateral tarsal strip

Αποκατάσταση εκτροπίου με lateral tarsal strip

Το εκτρόπιο είναι η έξω στροφή των κάτω βλεφάρων, δηλαδή μακριά από το βολβό του οφθαλμό). Αποτελεί συχνή κατάσταση σε ηλικιωμένους ασθενείς λόγω της χαλάρωσης των ιστών που τα υποστηρίζουν (γεροντικό εκτρόπιο). Προκαλεί ενόχληση λόγω της δακρύρροιας και της κακής ενυδάτωσης του οφθαλμού, ενώ οι ασθενείς συχνά νιώθουν την παρουσία ξένου σώματος στο μάτι τους.

Μέθοδοι για τη χειρουργική αντιμετώπισή του

Τυπικά χρησιμοποιούνται 2 τεχνικές:

1) Η οριζόντια βράχυνση του κάτω βλεφάρου με εκτομή πενταγώνου ολικού πάχους από το έξω τριτημόριο. (Μέθοδος Kuhnt-Szymanowsky)

2) Η παρασκευή και καθήλωση μιας λωρίδας ταρσού (lateral tarsal strip) στο περιόστεο του έξω οφθαλμικού κόγχου.

Οι χειρουργικοί χρόνοι της τεχνικής του lateral tarsal strip είναι:

  • Λοξή τομή δέρματος του έξω κανθού, διατομή του κυκλοτερούς σφιγκτήρα μυός και αποκάλυψη (με διαφύλαξη) του περιοστέου του έξω τοιχώματος του οφθαλμικού κόγχου.
  • Διαχωρισμός πρόσθιου και οπίσθιου πετάλου του κάτω βλεφάρου και τομή επί της γκρίζας γραμμής μήκους τόσου όσο χρειάζεται να βραχυνθεί η λωρίδα ταρσού (συνήθως 5-10 mm)
  • Εκτομή βλεννογόνου εν τω βάθει του ταρσού (με διπολική διαθερμία) και του δέρματος του βλεφαρικού χείλους και των βλεφαρίδων (με οξύαιχμο ψαλίδι).
  • Αφότου ελέγξουμε το μήκος της λωρίδας ταρσού, για να διασφαλίσουμε ότι επαρκεί για την διόρθωση του εκτροπίου, την τριμάρουμε όσο χρειάζεται και την καθηλώνουμε στο περιόστεο με ράμμα prolene 5-0 διπλής βελόνας.
  • Συρραφή του δέρματος σε 2 στρώματα.

Μετεγχειρητικά συστήνεται ενυδάτωση με οφθαλμικές σταγόνες και αλοιφές.

Για την ευκολότερη κατανόηση των χειρουργικών χρόνων του lateral tarsal strip, παρακολουθείστε το βίντεοΖητήστε να σας καλέσουμε


Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

This will close in 0 seconds