Ποια είναι η αντιμετώπιση του κακοήθους μελανώματος του δέρματος;

μελάνωμα δέρματος

Ποια είναι η αντιμετώπιση του κακοήθους μελανώματος του δέρματος;

Το κακόηθες μελάνωμα αποτελεί το πιο επιθετικό νεόπλασμα του δέρματος. Η συχνότητα εμφάνισής του έχει αύξηθει κατά 250% τις τελευταίες 4 δεκαετίες. Σε σχέση με τους προδιαθεσικούς παράγοντες για την εμφάνισή του στους ενήλικες, το ηλιακό έγκαυμα στην παιδική τους ηλικία φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο καθιστώντας την αντιηλιακή προστασία των παιδιών το καλοκαίρι υψίστης σημασίας.

Παρότι το στάδιο 3 και 4 της νόσου (επέκταση σε λεμφαδένες και άλλα όργανα) έχει πτωχότερη πρόγνωση, εάν το μελάνωμα διαγνωστεί σε αρχικό στάδιο οδηγεί σε ίαση στο 98% των περιπτώσεων. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να ακολουθηθούν ΑΥΣΤΗΡΑ τα παρακάτω βήματα:

Χειρουργικά στάδια χειρουργικής αντιμετώπισης μελανώματος

  1. Βιοψία ΕΚΤΟΜΗΣ της βλάβης έως το εν τω βάθει ανατομικό επίπεδο με πλάγια υγιή όρια 2 χιλιοστών. Ευρύτερα όρια ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ σε αυτήν τη φάση γιατί καθιστούν την επόμενη επέμβαση της διερεύνησης του λεμφαδένα φρουρού αναξιόπιστη. Η τμηματική βιοψία ΑΝΤΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ με μόνη εξαίρεση το μελάνωμα επί κακοήθους φακής.
  2. Μετά την ιστολογική επιβεβαίωση πραγματοποιείται ευρεία εκτομή 0,5 έως 2 εκατοστών δέρματος. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αρχική βιοψία, γίνεται συγχρόνως η διερεύνηση του λεμφαδένα φρουρού. Ο λεμφαδένας φρουρός είναι ο λεμφαδένας που πρώτος απ’ όλους δέχεται τη λέμφο από ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματος. Ανάλογα με το σημείο που εντοπίζεται το μελάνωμα, ο λεμφαδένας μπορεί να βρίσκεται στη βουβωνική χωρά, τη μασχάλη ή τον τράχηλο. Ένα σημείο του κορμού μπορεί να έχει 2-4 διάσπαρτους φρουρούς. Αυτο καθορίζεται από μια εξέταση που λέγεται λεμφοσπινθηρογράφημα, η οποία γίνεται 2 ώρες πριν από το χειρουργείο.
  3. Εάν η βιοψία του λεμφαδένα φρουρού είναι θετική, προχωρούμε σε 3ο χειρουργείο καθαρισμού όλων των λεμφαδένων της περιοχής. Συγκεκριμένα πραγματοποιείται επιχώριος βουβωνικός, μασχαλιαίος ή τραχηλικός λεμφαδενικός καθαρισμός. Το τελευταίο χειρουργείο δε φαίνεται να βελτιώνει την πρόγνωση των ασθενών, ωστόσο βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους μειώνοντας τις τοπικές υποτροπές.

Οδηγίες διαχείρισης μελαώματος

Τα παραπάνω χειρουργικά βήματα προκύπτουν από τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες της πλαστικής χειρουργικής και πρέπει να ακολουθούνται κατά γράμμα. Συστήνεται εξέταση και περαιτέρω ενημέρωση από το γιατρό σας. Στην παραπάνω φωτογραφία φαίνεται ο σχεδιασμός της πρώτης εκτομής (στα 2 χιλ.) ενός επιφανειακώς επεκτεινόμενου μελανώματος. Είχε καλή πρόγνωση λόγω της έγκαιρης διάγνωσης και σωστής διαχείρισης του.

Πηγή: https://www.nccn.org/patients/guidelines/melanoma/files/assets/common/downloads/files/melanoma.pdfΖητήστε να σας καλέσουμε


Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

This will close in 0 seconds