Αποκατάσταση έξω κανθού με κρημνό περιοστέου (periosteal flap)

Αποκατάσταση έξω κανθού με κρημνό περιοστέου (periosteal flap)

Κανθός ονομάζεται ο σύνδεσμος στη γωνία του ματιού. Βρίσκεται στο σημείο που ενώνεται το άνω με το κάτω βλέφαρο, είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά. Η θέση και η στηρικτική δύναμη του είναι σημαντική για την αισθητική και τη λειτουργία των βλεφάρων. Φυσιολογικά ο έξω κανθός στους Ευρωπαίους βρίσκεται 2 χιλιοστά πιο πάνω από τον έσω στο οριζόντιο επίπεδο δημιουργώντας έτσι μια λοξή κατεύθυνση (tilt) του ματιού προς τα πάνω, που χαρακτηρίζεται στην καθομιλουμένη “αμυγδαλωτό μάτι”. Ο έξω κανθός χαλαρώνει με το πέρασμα του χρόνου δίνοντας στα άτομα ένα κουρασμένο βλέμμα ή συντελώντας στη δημιουργία παραλυτικού εκτροπίου. Η κατάσταση αυτή διορθώνεται με κανθοπηξία ή κανθοπλαστική στο πλαίσιο μιας βλεφαροπλαστικής.

Όταν παρουσιάζεται κάποιο επιθηλίωμα στο δέρμα των βλεφάρων ο όγκος πρέπει να αφαίρεθει μαζί με (φαινομενικά) υγιείς ιστούς περιμετρικά της βλάβης. Έτσι, διασφαλίζεται ότι αφαιρέθηκε 100%. Ο πιο συχνός όγκος στο κάτω βλέφαρο είναι το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (ΒΚΚ), χωρίς να αποκλείεται το μελάνωμα, το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα και ο όγκος από κύτταρα του Meckel. Στην περίπτωση των ΒΚΚ τα όρια της εκτομής πρέπει να είναι 3-5 χιλιοστά. Ως εκ τούτου η ογκολογική αφαίρεση μπορεί να αφορά σε ένα μεγάλο τμήμα του βλεφάρου. Ανάλογα με το ποσοστό βλεφάρου που απομένει επιλέγουμε την κατάλληλη μέθοδο αποκατάστασης. Όταν διασώζεται >50% του κάτω βλεφάρου σε ηλικιωμένα άτομα (με χαλάρωση των ιστών τους), έχουμε τη δυνατότητα να κλείσουμε άμεσα το έλλειμμα. Είναι εφικτό πραγματοποιώντας έξω κανθοτομή, η οποία μας δίνει επιπλέον άνεση στη συρραφή.

Κρημνός περιοστέου

Σε περιπτώσεις που το καρκίνωμα βρίσκεται εξωτερικά στο βλέφαρο (π.χ. ο ασθενής του βίντεο) αναγκαζόμαστε να θυσιάσουμε τον έξω κανθό. Έτσι, το κάτω βλέφαρο καταλήγει χωρίς καμία απολύτως στήριξη. Η αποκατάσταση αυτού του προβλήματος περιλαμβάνει την παρασκευή ενός κρημνού από το περιόστεο του έξω οφθαλμικού κόγχου (ζυγωματικό οστό) που αναστρέφεται και συρραπτεται στο εναπομείναν βλέφαρο. Δημιουργούμε δηλαδή ένα συνδεσμικό υποκατάστατο για να είναι σταθερό το κάτω βλέφαρο και να μην δημιουργηθεί εκτρόπιο. Το δέρμα σε αυτήν την περίπτωση με έναν περιστροφικό κρημνό δέρματος από την κροταφική χώρα, όπως περιγράφηκε από τον Tenzel.Ζητήστε να σας καλέσουμε


Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

This will close in 0 seconds